Návod na údržbu lakovaných parketových podláh v telocvičniach a viacúčelových halách

 

DIN 18 032 „Haly na telocvik a hry – smernica pre plánovanie a stavbu“ vyžaduje od podláh mimoriadne športovo-technické vlastnosti, okrem iného ľahkú údržbu, hygienu, bezpečnosť (žiadne poranenia v dôsledku pošmyknutia/popálenia), bezpečnosť pri našliapnutí a určité klzné vlastnosti (koeficient klzného trenia). Tieto úžitkové vlastnosti sú dosahované pomocou odskúšaných , špeciálne pre športové podlahy vyrobených lakov a zostávajú zachované vďaka riadnemu čisteniu a údržbe.

Dôležité:

Parketové a drevené podlahy nesmú byť nikdy zaplavené vodou, pretože inak môžu nastať škody v dôsledku nasiakavosti dreva. Preto je nutné obzvlášť pri čistení a údržbe pracovať veľmi opatrne s vodou i výrobkami, ktoré ju obsahujú.

Telocvične

Telocvične, ktoré sa prevažne využívajú ku športovým účelom.

Údržba

Údržba sa robí špeciálnymi tekutými čistiacimi prostriedkami bez obsahu rozpúšťadiel alebo s nízkym obsahom rozpúšťadiel, napr. ktoré sa nanášajú nezriedené rovnomerne umývacím strojom alebo špeciálnym mopom. (Parkett FRESHEN UP splňuje požiadavky na súčiniteľ šmykového trenia – stredná hodnota za sucha i za mokra – podľa ČSN 74 4507 i zvýšené požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva pre miestny rozvoj č. 137 zo dňa 9. 6. 1998.

Údržbové čistenie telocviční

Mopom, zmetákom alebo výkonným vysávačom. Ak je potreba stierajte za vlhka, s prídavkom špeciálneho čistiaceho prostriedku do umývacej vody. (Bona Sportive Cleaner

v koncentrácia podľa návodu).

Dôkladné čistenie telocviční

K dôkladnému čisteniu sa hodí špeciálny čistiaci prostriedok Bona Sportive Cleaner Plus bez obsahu rozpúšťadiel v koncentrácii 1 l/5 l vody. Po jeho použití sa musí previesť údržba, ako je popísaná v bode „údržba“.

Viacúčelové haly

Sú to haly, ktoré prevažne slúžia k verejným akciám. Zatiaľ čo pre športové účely podľa DIN

18 032 sa vyžadujú nešmykľavé podlahy s koeficientom šmykového trenia 0,4–0,6, u viacúčelových hál, v ktorých sa často usporadúvajú tanečné a iné akcie, sa často vyžaduje vyšší kĺzavá schopnosť. Principiálne sa môžu tieto haly, ktoré slúžia prevažne ako telocvične, čistiť a udržovať ako viacúčelové haly.

Predbežne ošetrenie pre tanečné akcie

K zlepšeniu klznej schopnosti sa na tanečnú plochu rozsypáva a rovnomerne zmetákom nanáša klzný prášok neobsahujúci mydlo a vosk. Čistenie prebieha tak, ako je popísane v bode „údržbové čistenie“. Ako alternatívne čistenie viacúčelových hál je možná nasledujúca metóda.

Údržbové čistenie viacúčelových hál

Manuálne alebo strojové čistenie je nutné čas od času spraviť, aby sa odstránili zachytené nečistoty. K tomu sa hodí tekutý odstraňovač polišov Parkett Polish REMOVER neobsahujúci rozpúšťadlá. Čistiaci prostriedok naneste na podlahu, nechajte krátko pôsobiť a vydrhnete alebo spracujte čistiacim strojom. Rozpustené nečistoty sa odstránia v mokrom stave mopom alebo vhodným vysávačom.

Predbežná úprava pred športovým stretnutím

Aby bola dosiahnutá pre športové stretnutia požadovaná protišmyková bezpečnosť, je nevyhnutné previesť čistenie ako je popísané v bode „dôkladné čistenie“.

Ostatné pokyny

Na novo nalakované parketové a drevené podlahy sa nesmie 3 dni stúpať. Čím viac sa v nasledujúcich dňoch podlaha šetrí, tým dlhšia je životnosť laku. Plné zaťaženie sa doporučuje až po 8–14 dňoch.

V prvých týždňoch sa má podlaha čistiť len nasucho a nemajú sa na ne pokladať žiadne žinenky. Náradie v telocvičniach a iné ťažké predmety zo zariadenia umiestňujte opatrne. Pred prvým silnejším namáhaním sa prevedie ošetrenie. K ošetreniu prináleží časté prelakovanie podľa DIN 18 356.

Zachovávanie hodnoty podlahy a zdravia ľudí vyžaduje dodržanie vyváženej klímy v miestnosti (zhruba 20–22 °C a 50–60 % relatívna vlhkosti vzduchu).

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.