Údržba olejovaných podláh

 

 

Vlastnosti olejovaných podláh

Olejovaná podlaha má v porovnaní s lakovanou niektoré pozitívne vlastnosti. Olejové nátery nepraskajú a neodlupujú sa. Olej dodá drevu zaujímavý matný odtieň, ktorý súčasne zredukuje farebné odtiene dreva, a tým podporí farebnú stálosť podlahy. Olej prenikne do vrchnej štruktúry dreva, umožňuje však drevu dýchať a prirodzenene reagovať na zmeny klimatických podmienok. Podlaha potom nie je taká náchylná reagovať na zmeny vlhkosti a teploty rozsúšaním a napúčaním. Malé poškodenia a škrabance nie  sú na olejovanej podlahe viditeľné. V prípade potreby je je možné jednoduché lokálne ošetrenie vzniknutého poškodenia. Na druhej strane olej neobstojí v kontakte s chemikáliami, a neodolá ani dlhšiemu pôsobeniu vody. V priestoroch kde je potrebná každodenná údržba podlahy, dochádza k rýchlejšej strate ochranej vrstvy ako u lakovanej podlahy. Podlaha sa musí častejšie oživovať ošetrujúcim olejom. Takáto aplikácia je však vcelku rýchla, jednoduchá a zvládne ju i laik. Treba však dbať na to aby sa poškodenie nezanedbalo. V prípade že dojde k začernaniu dreva pod olejovým náterom, riešením je len prebrúsenie poškodenej časti a nový náter. Všeobecné infomácie  k údržbe  podláh  nájdete  tu

 

Bežná údržba

Podlaha sa zametá a vysáva bežným spôsobom. Podlaha sa nesmie zmývať vodou, a nesmú sa použiť žiadne saponáty. V prípade že je potrebné dôkladné vyčistenie použije sa špeciálny koncentrát, ktorý sa zmieša s vodou a umožní podlahu očistiť  na vlhko. Tieto prípravky, ktoré súčasne oživujú olejovaný povrch ponúkajú vyrobcovia olejov – OSMO, BONA

 

Periodická údržba – ošetrenie voskom

Používajú sa voskové prípravky, ktoré podlahu čistia zároveň regenerujú. Spotreba vosku je veľmi nízka. Intervaly tohoto ošetrenia závisia od zaťaženia podlahy. V bytových podmienkach stači takéto ošetrenie previesť na začiatku používania a potom vo viacmesačných  intervaloch. V kancelárskych a obchodných priestoroch sa interval znižuje na týždne v zvlášť zaťažených priestoroch na dni. Voskový prípravok OSMO,  BONA

 

Renovácia - obnova náteru

V prípade rozsiahlešieho poškodenia, alebo v prípade že pôvodný olejový náter stratil svoje ochranné vlastnosti, je potrebné previesť renováciu podlahy. Na takúto údržbu sa používajú tvrdé voskové oleje, ktorých ochranné vlastnosti sa blížia k vlastnostiam lakovaných podláh.Tvrdé voskové oleje OSMO, BONA.  Na rozdiel od lakovaných podláh sa takáto renovácia môže previesť aj lokálne a väčšinou nie je potrebné obrúsenie podkladu. V prípade lokálnych renovácií sa pre dosiahnutie rovnomerného lesku môže dodatočne previesť ošetrenie voskovým prípravkom.