Návrat na hlavnú stránku

TECHNICKÉ PARAMETRE PARKIET

MOZAIKOVÉ, KAZETOVÉ A INTARZOVANÉ PARKETY

Parkety sa dodávajú nebrúsené, nelakované, podlepené sieťovinou alebo perforovaným papierom v tabuliach o rozmeroch 50 x 50 cm prip. 34 x 34 cm. Kazetové a mozaikové parkety sa vyrábajú z jedného druhu dreva, u intarzovaných parkiet sa rôznofarebné vzory dosahujú kombináciou drevín-svetlých ako jaseň, javor, breza a tmavých ako dub, orech a niektoré cudzokrajné dreviny. Konečná povrchová úprava, brúsenie, tmelenie, lakovanie a lištovanie sa prevádza po nalepení na podlahu. Parkety sa dodávajú v štyroch kvalitatívnych triedach, sušené na priemernú vlhkosť 7 až 11%. V prípade špeciálnych požiadaviek na vlhkosť - znížená pri aplikácii na podlahové kúrenie, zvýšená pri aplikácií do vlhkých priestorov, sa parkety dodajú v požadovanej vlhkosti podľa osobitnej špecifikácie. Parkety sú balené do nepremokavého papiera.


Druhy drevín :Dub, jaseň, trmodub, parený agát, javor, breza

Rozmery tabúľ :500 x 500 mm, 340 x 340 mm

Hrúbka parkiet :10 mm

Tolerancie

- hrúbka : +0,6 mm

- vonk.rozmery tabúľ :do 1 mm (+ -)

- medzery vo vnútri tab. :do 0,8 mm

Váha :7,5 kg/m2

Balenie :Balíky po 1,5 m2

Životnosť :Medzi lakovaním 6 až 12 rokov podľa druhu laku a náročnosti prevádzky.Po tomto období je potrebné prelakovanie, v prípade poškodenia aj prebrúsenie. Parkety je možné prebrúsiť počas životnosti 8 až 12x

Pre parkety III. triedy sú povolené zvýšené tolerancie o 50%

Pre parkety IV. triedy sú povolené zvýšené tolerancie o 100%


ZARADENIE PARKIET DO AKOSTNÝCH TRIED:

Akostný
Akostná triedaznak


EXTRA

I

II

III

IV

Tangenciálny rez

nedovolené

dovolené

dovolené

dovolené

dovolené

Nerovnomerné sfarbenie

nedovolené

nedovolené

nedovolené

dovolené

dovolené

Neprirodzené sfarbenie - tvrdá hniloba

nedovolené

nedovolené

nedovolené

dovolené

dovolené


Zdravá beĺ


nedovolené

nedovolené

dovolené do 60%

dovolené

dovolené

Tmavé jadro, dreňové lúčenedovolené

nedovolené

dovolené

dovolené

dovolené

Očká zdravé do 1,5 mm prirodzene sfarbené

nedovolené

dovolené nie skupinovite

dovolené

dovolené

dovolené

Hrče zdravé do 5 mm prirodzene sfarbené

nedovolené

nedovolené

dovolené nie skupinovite

dovolené

dovolené

Hrče zdravé do 20 mm

nedovolené

nedovolené

nedovolené

dovolené

dovolené

Hrče čierne do 1mm

nedovolené

nedovolené

dovolené nie skupinovite

dovolené

dovolené

Hrče čierne do 2,5 mm

nedovolené

nedovolené

nedovolené

dovolené

dovolené

Hrče čierne nad 2,5 mm
nedovolené

nedovolené

nedovolené

nedovolené

nedovolené

Trhliny vysušené

nedovolené

nedovolené

dovolené do 2mm

dovolené do 5mm

dovolené

Poškodenie hmyzom

nedovolené

nedovolené

nedovolené

dov.max 3 otvory

dovolené

Hniloba makká

nedovolené

nedovolené

nedovolené

nedovolené

nedovolené